Doživotní záruka

Věříme, že výrobky jsou vyráběny tak, aby vydržely. Proto je společnost Ingersoll hrdá, že může nabídnout doživotní záruku. Vaše hodinky pokrývá doživotní záruka dle záručních pravidel.

Doživotní záruka společnosti Ingersoll se vztahuje na výrobní vady při normálním denním užívání hodinek. V případě závad, které záruka pokrývá, budou všechny vadné díly (s výjimkou baterie, koženého pásku a spony) opraveny nebo budou hodinky bezplatně vyměněny. Při výměně hodinek neručí společnost Ingersoll, že vyměněné hodinky budou stejného modely jako hodinky vyměňované. Pokud Váš model nebude již dostupný, nabídneme Vám náhradu ve stejné hodnotě a podobném stylu. Nutné je doložení původu hodinek účtenkou nebo vyplněným záručním listem.

Doživotní záruka nepokrývá:

  • Všechny modely z řad předcházejících kolekci jaro/zima 2016, všechny modely vyrobené před touto kolekcí jsou kryty pouze dvouletou zárukou. Pro přehled o nových řadách, které jsou již pokryty doživotní zárukou, navštivte webové stránky ingersoll1892.com nebo www.pohankaandco.cz
  • Kožený pásek, baterii a spony pásku
  • Poškození způsobené nesprávným zacházením, nehodou, mechanickým poškozením a běžným opotřebením
  • Poškození vodou, kromě hodinek splňujících voděodolnostní limity
  • Škoda způsobená nehodou nebo nedbalostí jiných osob než autorizovaných prodejců nebo neautorizovaných servisem společnosti Ingersoll, neoprávněná zásah, oprava nebo jiné faktory, které nejsou způsobeny vadnými materiály nebo zpracováním
  • Vady u starších hodinek zakoupených z „druhé ruky“

Prostudujte si prosím pečlivě naše webové stránku věnované péči o hodinky s pokyny, jak nejlépe používat vaše hodinky.

Pokud požadujete opravu v záruce, zašlete prosím hodinky a kopii účtenky nebo vyplněného záručního listu s vyplněným formulářem pro opravu hodinek do nejbližšího autorizovaného servisu. Chcete-li získat informace o autorizovaném středisku, kontaktujte prosím prodejce přímo nebo kontaktujte nás, pokud jste produkt zakoupili přímo od nás.

Výměnu baterie jiným servisem, než je autorizované servisní středisko společnosti Ingersoll, nezruší vaši záruku za předpokladu, že taková výměna (1) bude provedena zkušeným a oprávněným servisem, (2) nebude provedena nedbalým způsobem, a (3) je řádně provedena, mimo jiné včetně výměny těsnění, pokud je to nezbytné pro dosažení vhodné voděodolnosti. Společnost Ingersoll má právo rozhodnout, na základě svého výhradního a absolutního uvážení, zda taková náhrada třetí strany vyloučí vaši záruku.

Neposílejte hodinky do opravy v originálním balení, protože nemusí být vráceno. Společnost Ingersoll důrazně doporučuje, abyste si během přepravy pojistili zásilku a hodinky řádně zabalily. Společnost Ingersoll nezodpovídá za ztrátu nebo poškození výrobku během přepravy. U servisních prací, na něž se tato záruka nevztahuje, může servisní středisko provádět služby, které požadujete, a to v závislosti na stylu hodin a typu požadované práce. Tyto služby Vám budou dopředu vyčísleny a poslány k odsouhlasení.

Zpět do obchodu